ม่านม้วน

เติมแต่งบรรยากาศภายในบ้านให้ดูหรูหรา ด้วยม่านม้วน โดยผ้าจะม้วนเก็บอย่างเป็นระเบียบอยู่ภายในกล่องรางบนเท่านั้น ใช้งานง่าย ดูทันสมัย พร้อมอรรถประโยชน์ในการบังแสงแดดได้เป็นอย่างดี


ภาพประกอบ