ฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้อง ช่วยแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนอย่างลงตัว สามารถติดตั้งได้ง่ายไม่เปลืองพื้นที่ และยังช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50% วัสดุที่ใช้มีทั้งแบบ พีวีซี ที่มีความหนาและแข็งแรง และแบบไม้ไผ่ ซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติ


ภาพประกอบ